Giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm

Giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm

Tư vấn giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm, dịch vụ nhanh, tư vấn trọn gói hồ sơ thủ tục cấp giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm.Liên hệ ngay 19006296 để được tư vấn

Danh mục sản phẩm thực phẩm do bộ công thương cấp phép ATTP

Cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm phải có Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm khi hoạt động, trừ...

Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đạt yêu...

Nghị định 15/2018 NĐ-CP có hiệu lực vào ngày 02/02/2018, Bộ Y Tế đã có văn bản hướng dẫn Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều...

Những lưu ý vệ sinh an toàn thực phẩm, Doanh nghiệp cần biết để...

Căn cứ Kế hoạch số 225/KH-BCĐTƯVSATTP ngày 13/03/2018 & căn cứ chủ đề Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2018, Ban Chỉ đạo...
Tư ván cấp giấy chứng nhậnisso 22000

Dịch vụ chứng nhận ISO 22000, HACCP cho cơ sở sản xuất thực phẩm

Các cơ sở sản xuất thực phẩm hiện nay khi muốn công bố lưu hành sản phẩm ra thị trường cần có chứng nhận...

Làm cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm như thế nào?

Khi bạn đưa nhà hàng hoặc cơ sở sản xuất các mặt hàng liên quan đến thực phẩm, sản phẩm bảo vệ sức khỏe....
Thực hành sản xuất tốt (GMP) thực phẩm bảo vệ sức khỏe

Tư vấn Cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đạt GMP thực...

Từ khi nghị định 15/2018 Về An toàn thực phẩm có hiệu lực. Rất nhiều đơn vị sản xuất thực phẩm chức năng đang...

Đăng ký Giấy Phép Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm

TƯ VẤN VỀ THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM. Vệ sinh an toàn thực phẩm từ lâu đã là...