Xin giấy phép chương trình khuyến mại trên toàn quốc

Xin giấy phép chương trình khuyến mại trên toàn quốc
Xin giấy phép chương trình khuyến mại trên toàn quốc

Khuyến mại là một hoạt động xúc tiến thương mại nhằm xúc tiến việc mua bán hàng hóa bằng cách dành cho khách hàng một số lợi ích nhất định. Thực hiện chương trình khuyến mại là cơ hội để thương nhân tiếp cận chuỗi cung ứng, giới thiệu sản phẩm, hàng hóa của mình đến với người tiêu dùng. Khuyến mại bao gồm nhiều hình thức khác nhau, thương nhân có thể lựa chọn hình thức phù hợp với điều kiện kinh doanh của mình để thực hiện.

Không phải hoạt động khuyến mại nào cũng cần phải Đăng ký trước khi thực hiện, tùy vào hình thức khuyến mại mà cần phải làm thủ tục Đăng ký hoặc thông báo trước khi thực hiện chương trình. Việc đăng ký hay thông báo chương trình khuyến mại trên phạm vi toàn quốc gồm nhiều thủ tục, khó khăn và tốn nhiều thời gian hơn nhiều khi thực hiện ở vài địa phương, thương nhân cần chuẩn bị sớm để kịp thời gian diễn ra chương trình khuyến mại của mình.

CÁC HÌNH THỨC CỦA KHUYẾN MẠI

Khuyến mại có 07 hình thức, thương nhân có thể chọn hình thức phù hợp để thực hiện

  1. Đưa hàng mẫu, cung ứng dịch vụ mẫu để khách hàng dùng thử không phải trả tiền
  2. Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền
  3. Bán hàng, cung ứng dịch vụ với giá thấp hơn giá bán hàng, cung ứng dịch vụ trước đó, được áp dụng trong thời gian khuyến mại đã thông báo (khuyến mại bằng hình thức giảm giá)
  4. Bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm theo phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ
  5. Bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm theo phiếu dự thi cho khách hàng để chọn người trao thưởng theo thể lệ và giải thưởng đã công bố (hoặc các hình thức tổ chức thi và trao thưởng khác tương đương)
  6. Tổ chức chương trình khách hàng thường xuyên, theo đó việc tặng thưởng cho khách hàng căn cứ trên số lượng hoặc trị giá mua hàng hóa, dịch vụ mà khách hàng thực hiện được thể hiện dưới hình thức thẻ khách hàng, phiếu ghi nhận sự mua hàng hóa, dịch vụ hoặc các hình thức khác.
  7. Bán hàng, cung ứng dịch vụ kèm theo việc tham dự các chương trình mang tính may rủi mà việc tham gia chương trình gắn liền với việc mua hàng hóa, dịch vụ và việc trúng thưởng dựa trên sự may mắn của người tham gia theo thể lệ và giải thưởng đã công bố

THỦ TỤC THÔNG BÁO HOẠT ĐỘNG KHUYẾN MẠI

Thương nhân thực hiện chương trình khuyến mại theo các hình thức từ 1-6 nêu trên phải tiến hành thông báo tới tất cả các Sở Công Thương nơi tổ chức khuyến mại.

Hồ sơ thông báo hoạt động khuyến mại

        Thông báo chương trình khuyến mại (Mẫu số 01 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 81/2018/NĐ-CP)

        Danh sách sản phẩm khuyến mại hoặc các giấy tờ khác có liên quan.

Thời gian thực hiện

Hồ sơ thông báo phải được gửi đến Sở Công Thương tối thiểu trước 03 ngày làm việc trước khi thực hiện khuyến mại

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG KHUYẾN MẠI

Khuyến mại theo hình thức 7 bán hàng, cung ứng dịch vụ kèm theo việc tham dự các chương trình mang tính may rủi mà việc tham gia chương trình gắn liền với việc mua hàng hóa, dịch vụ và việc trúng thưởng dựa trên sự may mắn của người tham gia theo thể lệ và giải thưởng đã công bố, phải tiến hành đăng ký và được chấp thuận thì mới được thực hiện

Hồ sơ đăng ký hoạt động khuyến mại

        Bản đăng ký thực hiện chương trình khuyến

        Thể lệ chương trình khuyến mại theo Mẫu số 03 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 81/2018/NĐ-CP

        Mẫu bằng chứng xác định trúng thưởng hoặc mô tả chi tiết về bằng chứng xác định trúng thưởng;

        Giấy tờ về chất lượng của hàng hóa khuyến mại theo quy định của pháp luật.

Trình tự đăng ký hoạt động khuyến mại

Doanh nghiệp nộp hồ sơ tại Sở Công thương nếu chương trình khuyến mại thực hiện trên địa bàn một tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương, Bộ Công thương nếu chương trình khuyến mại thực hiện trên địa bàn từ hai tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Nếu hồ sơ hợp lệ, căn cứ vào giấy biên nhận, doanh nghiệp đến nơi nhận hồ sơ để nhận kết quả. Nếu hồ sơ chưa hợp lệ chuyên viên tiếp nhận hồ sơ sẽ thông báo để doanh nghiệp bổ sung và hoàn chỉnh hồ sơ.

Trên đây là toàn bộ những quy định, thủ tục thương nhân, doanh nghiệp cần biết trước khi thực hiện hoạt động khuyến mại. Nếu có thắc mắc trong quá trình thực hiện hãy liên hệ ngay với LUẬT KHÁNH PHONG qua Hotline 19006296 để được hỗ trợ sớm nhất

 

 

BÌNH LUẬN