Tư vấn xây dựng Sổ tay chất lượng ISO 9001 Hệ thống quản lý chất lượng

Dịch vụ tư vấn ISO 9001: 2015
Dịch vụ tư vấn ISO 9001: 2015

Khi doanh nghiệp muốn xây dựng và áp dụng hệ thống quy trình quản lý chất lượng ISO 9001-2015 vào công ty, doanh nghiệp trước tiên cần Xây dựng Sổ tay chất lương kèm theo các Quy trình và biểu mẫu theo chuẩn ISO.

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp có thể hoàn thiện nhanh sổ tay và đạt được chứng nhận để áp dụng vào bộ máy kinh doanh, sản xuất nâng cao hiệu quả làm việc. Luật Khánh Phong có dịch vụ hỗ trợ tư vấn Xây dựng Sổ tay chất lương, các quy trình biểu mẫu đi kèm như:

Danh sách các quy trình liên quan đến Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001- 2015

Chính sách chất lượng
Mục tiêu chất lượng
Sổ tay chất lượng
Quy trình kiểm soát thông tin dạng văn bản
Quy trình kiểm soát rủi ro
Quy trình tuyển dụng – đào tạo
Quy trình đánh giá nội bộ
Quy trình xem xét lãnh đạo
Quy trình Xác định khía cạnh môi trường
Quy trình Nhân biết và đánh giá sự tuân thủ pháp luật
Quy trình ứng phó tình huống khẩn cấp
Quy trình giám sát và đo lường
Quy trình quản lý chất thải
Quy trình kiểm soát sự không phù hợp và hành động khắc phục
Quy trình quản lý thiết bị
Quy trình mua hàng
Quy trình kiểm soát sản phẩm không phù hợp

Với đội ngũ chuyên gia làm việc chuyên nghiệp. Luật Khánh Phong sẽ hỗ trợ xây dựng toàn bộ quy trình và biểu mẫu cho khách hàng trong thời gian 3-5 ngày.

Quý khách có nhu cầu cần hỗ trợ về Xây dựng Sổ tay chất lương, quy trình và biểu mẫu liên quan đến Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001-2015 vui lòng liên hệ:

Luật Khánh Phong

Hotline 19006296

Tư vấn 091 979 1169

BÌNH LUẬN