Tư vấn Doanh Nghiệp

Tư vấn Doanh Nghiệp

THAY ĐỔI CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN

THAY ĐỔI CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN

Doanh nghiệp của bạn muốn thay đổi cổ đông sáng lập thì phải tiến hành thông báo với Cơ quan đăng ký kinh doanh...

Thủ tục tạm ngừng kinh doanh

Tạm ngừng kinh doanh công ty là việc công ty tạm ngừng hoạt động kinh doanh trong một khoảng thời gian nhất định. Vậy...
CHUYỂN ĐỔI LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP

Hướng dẫn Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, công ty

TƯ VẤN CHUYỂN ĐỔI LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp là nội dung của tái cấu trúc doanh nghiệp để phù...
GIẢI THỂ CÔNG TY

Thủ tục Hồ sơ Giải thể công ty, doanh nghiệp

TƯ VẤN HỒ SƠ THỦ TỤC GIẢI THỂ CÔNG TY, DOANH NGHIỆP Giải thể là việc chấm dứt sự tồn tại của doanh nghiệp theo...
KHẮC DẤU CÔNG TY

Hướng dẫn hồ sơ thủ tục thay đổi con dấu công ty, doanh nghiệp

TƯ VẤN HƯỚNG DẪN THAY ĐỔI CON DẤU CÔNG TY Con dấu doanh nghiệp là dấu hiệu đặc biệt, không trùng lặp, nhằm phân biệt...

Dịch vụ tạm ngừng kinh doanh công ty, doanh nghiệp

TƯ VẤN HỒ SƠ THỦ TỤC TẠM NGỪNG KINH DOANH Hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp không phải lúc nào cũng thuận lợi “...
THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN CÔNG TY

Hồ sơ thủ tục thay đổi người Đại Diện pháp luật công ty

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ...
Hồ sơ thủ tục thay đổi thành viên công ty

Hồ sơ thủ tục thay đổi Thành viên Cổ đông công ty

Thay đổi thành viên công ty ( Công ty TNHH 2 TV trở lên) và thay đổi cổ đông sáng lập (Công ty cổ...
Thay đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty

Thủ tục hồ sơ thay đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty

TƯ VẤN HỒ SƠ THỦ TỤC THAY ĐỔI ĐĂNG KÝ KINH Trong quá trình hoạt động tùy theo mục tiêu và chiến lượt kinh doanh...
THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CÔNG TY VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý

Thay đổi trụ sở chính công ty và những điều nên lưu ý

Thay đổi địa chỉ trụ sở chính công ty là một trong những nhu cầu rất phổ biến của doanh nghiệp. Thay đổi một...