Luật Khánh Phong

Thủ tục tạm ngừng kinh doanh

Tạm ngừng kinh doanh công ty là việc công ty tạm ngừng hoạt động kinh doanh trong một khoảng thời gian nhất định. Vậy thủ tục tạm ngừng kinh doanh bao gồm những giấy tờ gì? Luật Khánh Phong xin tư vấn cho bạn như sau:

Hồ sơ tạm ngừng hoạt động kinh doanh công ty:

 1. Thông báo Về việc tạm ngừng kinh doanh của công ty;
 2. Kèm theo thông báo phải có quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh.
 3. Giấy giới thiệu hoặc ủy quyền cho Công ty luật thực hiện thủ tục tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 1.   b) Hồ sơ gửi bên cơ quan thuế

Theo những quy định từ luật doanh nghiệp 2014, khi làm thủ tục tạm ngừng hoạt động doanh nghiệp sẽ không cần nộp thông báo với cơ quan thuế như trước nữa, các thủ tục chỉ thực hiện tại sở kế hoạch và đầu tư thành phố nơi doanh nghiệp đăng ký.

Số lượng hồ sơ: 02 bộ: 01 bộ nộp cơ quan đăng ký kinh doanh và 01 bộ lưu tại công ty;

Thời hạn hoàn thành

Thời gian tạm ngừng kinh doanh công ty là 03 – 05 ngày làm việc. Thời gian này bắt đầu tính kể từ sau ngày nhận được hồ sơ có đầy đủ chữ ký và đóng dấu của khách hàng.

Một số lưu ý khi tạm ngừng kinh doanh công ty:

 1. Doanh nghiệp cần phải thông báo về thời điểm và thời hạn tạm ngừng hoặc tiếp tục kinh doanh cho Cơ quan đăng ký kinh doanh chậm nhất 15 ngày trước ngày tạm ngừng.
 2. Công ty phải công bố trên trang thông tin điện tử và ấn phẩm (nếu có) và niêm yết công khai tại trụ sở chính và địa điểm kinh doanh của công ty về tạm ngừng kinh doanh của công ty trong thời hạn 36 giờ.
 3. Thời hạn tạm ngừng kinh doanh không được quá một năm.
 4. Sau khi hết thời hạn đã thông báo, nếu doanh nghiệp vẫn tiếp tục tạm ngừng kinh doanh thì phải thông báo tiếp cho Phòng Đăng ký kinh doanh. Thời gian tạm ngừng kinh doanh liên tục không được quá hai năm.
 5. Trong thời gian tạm ngừng kinh doanh, doanh nghiệp phải nộp đủ số thuế còn nợ; tiếp tục thanh toán các khoản nợ, hoàn thành việc thực hiện hợp đồng đã ký với khách hàng, trừ trường hợp doanh nghiệp và khách hàng có thỏa thuận khác.
 6. Trong quá trình tạm ngừng doanh nghiệp công ty vẫn phải đóng thuế môn bài và nộp báo cáo tài chính cho những tháng chưa tạm ngừng trong năm.

Dịch vụ của Luật Khánh Phong về thủ tục tạm ngừng kinh doanh công ty:

 1. Luật Khánh Phong tư vấn quy định, trình tự thủ tục, điều kiện để thực hiện tạm ngừng  kinh doanh công ty;
 2. Luật Khánh Phong tư vấn trách nhiệm và quyền hạn của doanh nghiệp khi tạm ngừng kinh doanh;
 3. Luật Khánh Phong  soạn thảo hồ sơ tạm ngừng kinh doanh công ty;
 4. Luật Khánh Phong đại diện, thay mặt khách hàng thực hiện thủ tục tạm ngừng kinh doanh tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền

Kết quả khách hàng nhận được khi sử dụng dịch vụ tạm ngừng kinh doanh tại Luật Khánh Phong

Trên đây là  thủ tục tạm ngừng kinh doanh của Luật Khánh Phong. Nếu có bất kì thắc mắc về thủ tục vấn đề này vui lòng liên hệ

Xem thêm bài viết mới nhất: Dịch vụ cấp giấy chứng nhận ISO An toàn sức khỏe ISO 45001:2018

Luật Khánh Phong rất mong nhận được sự hợp tác cùng Quý khách hàng!

 

Exit mobile version