Đăng ký bản quyền tác giả , sáng chế, thương hiệu nhanh

Đăng ký bản quyền tác giả
Đăng ký bản quyền tác giả

TƯ VẤN ĐĂNG KÝ BẢN QUYỀN TÁC GIẢ

Bản quyền tác giả là phần giá trị cốt lõi của pháp luật nhằm trao cho tác giả, nghệ sỹ, các nhà sáng tạo khác sự bảo hộ những sáng tạo văn học, nghệ thuật, khoa học của họ – gọi chung là tác phẩm. Các tác phẩm đủ điều kiện bảo hộ quyền tác giả là các sáng tạo trí tuệ gốc. Thông thường các quốc gia đều quy định sự bảo hộ cho các đối tượng: tác phẩm văn học, tác phẩm âm nhạc; tác phẩm nghệ thuật; bản đồ và các bản vẽ kỹ thuật; tác phẩm nhiếp ảnh; tác phẩm điện ảnh; chương trình máy tính; sản phẩm đa phương tiện.

Giấy chứng nhận bản quyền tác giả
Giấy chứng nhận bản quyền tác giả – Luật Khánh Phong

Tác giả hoặc chủ sở hữu của tác phẩm được bảo hộ bởi quyền tác giả có độc quyền, có nghĩa là họ được sử dụng hoặc cho phép người khác sử dụng tác phẩm của mình theo những điều kiện thỏa thuận. Tác giả hoặc chủ sở hữu có thể ngăn cấm hoặc cho phép tổ chức, cá nhân khác tái bản dưới nhiều hình thức khác nhau; phân phối làn đầu tiên đến công chúng thông qua bán hoặc chuyển nhượng quyền sở hữu trong các bản sao hữu hình; cho thuê các bản sao; biểu diễn trước công chúng đối với một vở kịch, tác phẩm âm nhạc; sao chép như video, đĩa compac, băng cát-xét…; phát sóng qua truyền thanh, cáp quang vệ tinh; dịch từ ngôn ngữ này sáng nguyên ngữ khác….

Không giống như các quyền sở hữu trí khác buộc phải đăng ký, quyền tác giả không phụ thuộc vào các thủ tục hành chính. Một tác phẩm đã được sáng tạo ra được coi là được bảo hộ quyền tác giả ngay khi định hình. Tuy nhiên thủ tục đăng ký bảo hộ quyền tác giả có ý nghĩa trong việc xác định và phân biệt tên gọi của tác phẩm đồng thời là thời điểm xác định thời hạn bảo hộ đối với quyền tác giả sản phẩm. Theo quy định pháp luật Việt Nam, tác phẩm điện ảnh, nhiếp ảnh, mỹ thuật ứng dụng, tác phẩm khuyết danh có thời hạn bảo hộ là 70 năm kể từ thời điểm được công bố lần đầu tiên.

Trong thời kỳ hội nhập – phát triển kinh tế như ngày nay, các sản phẩm sáng tạo trí tuệ ngày càng được đầu tư, chú trọng nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường cùng với đó việc đăng ký bản quyền tác giả cho sản phẩm của mình được tác giả, chủ sở hữu quan tâm trên hết. Đăng ký quyền tác giả cho phần mềm, đăng ký quyền tác giả âm nhạc hay đăng ký quyền tác giả cho sách,…. là những trường hợp phổ biến diễn ra hiện nay. Công ty Tư vấn Luật BRAVO chúng tôi với những chuyên viên nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ có thể tư vấn  giúp bạn  trong quá trình soạn thảo hồ sơ xin Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả đồng thời tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan tới quyền tác giả độc quyền của cá nhân, tổ chức để; đồng thời đó cũng là căn cứ để tác giả hoặc chủ sở hữu được bảo hộ khi có tranh chấp xảy ra.

Dịch vụ đăng ký bản quyền tác giả của chúng tôi bao gồm:

 • Tư vấn cho khách hàng, trường hợp được bảo hộ quyền tác giả, bao gồm:
 • Tác phẩm văn học, khoa học, sách giáo khoa, giáo trình và tác phẩm khác được thể hiện dưới dạng chữ viết hoặc ký tự khác;
 • Bài giảng, bài phát biểu và bài nói khác;
 • Tác phẩm báo chí;
 • Tác phẩm âm nhạc;
 • Tác phẩm sân khấu;
 • Tác phẩm điện ảnh và tác phẩm được tạo ra theo phương pháp tương tự;
 • Tác phẩm tạo hình, mỹ thuật ứng dụng;
 • Tác phẩm nhiếp ảnh;
 • Tác phẩm kiến trúc;
 • Bản họa đồ, sơ đồ, bản đồ, bản vẽ liên quan đến địa hình, công trình khoa học;
 • Tác phẩm văn học, nghệ thuật dân gian;
 • Chương trình máy tính, sưu tập dữ liệu.
 • Tư vấn cho khách hàng về hiệu lực của Bằng độc quyền, những quyền lợi của việc bảo hộ độc quyền.
 • Tư vấn về giấy tờ, thủ tục cần thiết cho việc đăng ký bản quyền tác giả.
 • Biên soạn hồ sơ đăng ký; cập nhật mẫu văn bản phù mới nhất.
 • Là đại diện thay cho khách hàng tiến hành nộp hồ sơ đăng ký, theo dõi hồ sơ tại Cục bản quyền tác giả.
 • Tiếp nhận Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả và bàn giao tới Quý khách hàng.
Đăng ký bản quyền tác giả
Đăng ký bản quyền tác giả

Cá nhân, tổ chức cần cung cấp các tài liệu sau để phục vụ đăng ký bản quyền:

 • Các thông tin cơ bản:
 • Thông tin về tác giả, chủ sở hữu tác phẩm, đồng sở hữu tác phẩm (nếu có)
 • Thông tin về tác phẩm: tên đầy đủ, thời điểm sáng tác, tóm tắt nội dung,…
 • Các thông tin khác: vấn đề chuyển nhượng quyền tác giả, được thừa kế,… (nếu có)
 • Các tài liệu khác:
 • Bản sao Giấy CMND (tác giả, chủ sở hữu tác phẩm là cá nhân); Giấy chứng nhận kinh doanh (đối với chủ sở hữu tác phẩm là tổ chức).
 • Bản mẫu tác phẩm đăng ký.
 • Các giấy tờ khác chứng minh quyền nộp đơn của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả.
 • Trong trường hợp chuyển nhượng bản quyền tác giả đối với khách hàng là chủ sở hữu tác phẩm không đồng thời là tác giả Luật sư tư vấn hỗ trợ chi tiết.

Hồ sơ đăng ký bản quyền tác giả bao gồm:

 • Tờ khai đăng ký quyền tác giả.

Tờ khai phải được làm bằng tiếng Việt và do chính tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả hoặc người được ủy quyền nộp hồ sơ ký tên và ghi đầy đủ thông tin về người nộp hồ sơ, tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả; tóm tắt nội dung tác phẩm.

 • 02 bản sao tác phẩm đăng ký quyền tác giả.01 bản lưu tại Cục Bản quyền tác giả, 01 bản đóng dấu ghi số Giấy chứng nhận đăng ký gửi trả lại cho chủ thể được cấp Giấy chứng nhận đăng ký.

Đối với những tác phẩm có đặc thù riêng như tranh, tượng, tượng đài, phù điêu, tranh hoành tráng gắn với công trình kiến trúc; tác phẩm có kích thước quá lớn, cồng kềnh bản

sao tác phẩm đăng ký được thay thế bằng ảnh chụp không gian ba chiều.

 • Giấy uỷ quyền, nếu người nộp hồ sơ là người được uỷ quyền.
 • Tài liệu chứng minh quyền nộp hồ sơ, nếu người nộp hồ sơ thụ hưởng quyền đó của người khác do được thừa kế, chuyển giao, kế thừa.
 • Văn bản đồng ý của các đồng tác giả, nếu tác phẩm có đồng tác giả.
 • Văn bản đồng ý của các đồng chủ sở hữu, nếu quyền tác giả, quyền liên quan thuộc sở hữu chung.

Thời gian thực hiện đăng ký bảo hộ bản quyền tác giả:

 • Trong thời gian 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, Cục Bản quyền tác giả cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả cho người nộp hồ sơ.
 • Trong trường hợp từ chối thì Cục Bản quyền tác giả phải thông báo bằng văn bản cho người nộp hồ sơ.

Quý khách có nhu cầu cần tư vấn về Hồ sơ thủ tục Đăng ký bản quyền tác giả. Vui lòng liên hệ Luật Khánh Phong:

Tổng đài tư vấn luật
Tổng đài tư vấn luật

Hotline: 1900 6296

 

BÌNH LUẬN