Thành lập công ty/doanh nghiệp và đăng ký kinh doanh

Doanh nghiệp được xem là phương tiện để hiện thức hóa ý tưởng kinh doanh. Muốn kinh doanh, các nhà đầu tư, doanh nhân phải chọn lấy cho mình một trong số những loại hình doanh nghiệp mà pháp luật quy định.

Bài viết mới:

Chính vì vậy, để bước đầu khởi nghiệp thuận lợi thì việc thực hiện thủ tục thành lập doanh nghiệp và đăng ký kinh doanh là rất cần thiết và bắt buộc.

Thành lập công ty/doanh nghiệp và đăng ký kinh doanh

I. Sơ lược về doanh nghiệp

1. Định nghĩa

Doanh nghiệp là thuật ngữ có nguồn gốc từ lĩnh vực kinh tế học. Doanh nghiệp được xem là phương tiện để hiện thức hóa ý tưởng kinh doanh. Muốn kinh doanh, các nhà đầu tư, doanh nhân phải chọn lấy cho mình một trong số những loại hình doanh nghiệp mà pháp luật quy định.

2. Phân loại doanh nghiệp

Công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH): Công ty TNHH (bao gồm công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên) là loại hình DN mà các thành viên trong công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của DN trong phạm vi số vốn điều lệ của DN.

Công ty cổ phần (CP): Công ty cổ phần là loại hình doanh nghiệp mà vốn điều lệ của công ty được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần.

Các cá nhân hay tổ chức sở hữu cổ phần của doanh nghiệp được gọi là cổ đông của công ty và sẽ phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác trong phạm vi số vốn đã góp vào DN.

Công ty hợp danh (HD): Công ty HD là loại hình doanh nghiệp trong đó có ít nhất 02 TV là chủ sở hữu của công ty, cùng kinh doanh dưới một cái tên chung (gọi là TV HD).

TV HD phải là cá nhân và sẽ chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về các nghĩa vụ của công ty.

Ngoài ra, trong công ty hợp danh còn có các thành viên góp vốn.

Doanh nghiệp tư nhân (DNTN): DNTN là loại hình doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp.

Mỗi cá nhân chỉ được quyền thành lập một DNTN theo luật định.

3. Đối tượng được quyền thành lập doanh nghiệp

Mọi cá nhân, tổ chức đều có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp, doanh nghiệp được thành lập sẽ có đầy đủ quyền và nghĩa ụ theo Luật DN 2014. Trừ các quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp cung ứng các sản phẩm, dịch vụ công ích.

II. Trình tự thành lập doanh nghiệp và đăng ký kinh doanh

1. Chuẩn bị & Soạn thảo hồ sơ

Người thành lập doanh nghiệp phải lập hồ sơ đăng ký kinh doanh và nộp về phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh, nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính, hồ sơ gồm:

  • Đơn đăng ký kinh doanh.
  • Điều lệ công ty (không áp dụng đối với doanh nghiệp tư nhân).
  • Danh sách thành viên đối với công ty TNHH có từ 2 thành viên trở lên; danh sách thành viên hợp danh (đối với công ty hợp danh); danh sách cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần.
  • Xác nhận về vốn pháp định (VPĐ) đối với ngành nghề kinh doanh đòi hỏi phải có vốn pháp định – VPĐ đây là mức vốn tối thiểu theo quy chuẩn của pháp luật đối với từng ngành nghề kinh doanh nhất định.
  • Chứng chỉ hành nghề (CCHN) đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành nghề phải có chứng chỉ hành nghề theo quy định.

Đối với Công ty hợp danh thì tất cả các thành viên hợp danh phải có CCHN.

Đối với Công ty TNHH/ Công ty CP thì một trong những người quản lý Công ty phải có CCHN.

Đối với DNTN chủ Doanh nghiệp tư nhân phải có chứng chỉ hành nghề.

2. Cơ quan Tiếp nhận & Giải quyết hồ sơ

Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh tiếp nhận hồ sơ Đăng ký kinh doanh và trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh phải cấp Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh cho Doanh nghiệp, hoặc nếu từ chối cấp Đăng ký kinh doanh thì phải thông báo bằng Văn bản cho người thành lập doanh nghiệp biết, nêu rõ lý do và yêu cầu sửa đổi bổ sung.

Điều kiện để được cấp giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh:

  • Hồ sơ Đăng ký kinh doanh hợp lệ
  • Ngành nghề kinh doanh không thuộc đối tượng cấm kinh doanh.
  • Tên doanh nghiệp được đặt đúng theo quy định tại khoản 1điều 24 luật doanh nghiệp.
  • Đối tượng ĐKDK phải nộp đủ lệ phí Đăng ký kinh doanh.

Trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh, cơ quan Đăng ký kinh doanh phải gửi bản sao giấy chứng nhận đó cho cơ quan thuế, cơ quan thống kê, cơ quan quản lý ngành kinh tế kỹ thuật cùng cấp, UBND huyện nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính doanh nghiệp sẽ có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh.

3. Thông báo công khai về việc đăng ký thành lập doanh nghiệp

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh, Doanh nghiệp phải đăng báo địa phương hoặc báo hàng ngày của TW trong 3 số liên tiếp.

Quý khách hàng có thể xem thêm: Dịch vụ thành lập công ty

Thời gian thực hiện: Tùy theo loại hình dịch vụ mà Quý khách hàng có nhu cầu thực hiện.

Tư vấn miễn phí, chuyên nghiệp, tận tình và đến tận nơi.

Cam kết đúng hẹn, tiết kiệm thời gian.

Luật Khánh Phong Luôn Sẵn Sàng Đồng Hành, Giúp Đỡ & Giải Quyết Các Vấn Đề Của Quý Khách

BÌNH LUẬN