Luật Khánh Phong

THÀNH LẬP CHI NHÁNH CỦA THƯƠNG NHÂN NƯỚC NGOÀI

THÀNH LẬP CHI NHÁNH CỦA THƯƠNG NHÂN NƯỚC NGOÀI

THÀNH LẬP CHI NHÁNH CỦA THƯƠNG NHÂN NƯỚC NGOÀI

Chi nhánh của một doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam là đơn vị phụ thuộc của thương nhân nước ngoài, được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam để giao kết hợp đồng tại Việt Nam và thực hiện các hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động thương mại phù hợp với giấy phép thành lập.

Thủ tục thành lập chi nhánh Việt Nam đối với thương nhân nước ngoài bao gồm:

  1. Điều kiện để thương nhân nước ngoài được cấp giấy phép thành lập chi nhánh tại Việt Nam:

  1. Điều kiện chung về hồ sơ cấp Giấy phép thành lập chi nhánh nước ngoài

Các giấy tờ do cơ quan nước ngoài có thẩm quyền cấp hay xác nhận phải được hợp pháp hoá lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt Nam và dịch ra tiếng Việt; bản dịch, bản sao phải được công chứng theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Bản sao các giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền Việt Nam cấp hay xác nhận phải được công chứng theo quy định của pháp luật Việt Nam.

  1. Hồ sơ  thành lập chi nhánh của thương nhân nước ngoài bao gồm:

  1. Thời hạn Giấy phép thành lập chi nhánh

Giấy phép thành lập Chi nhánh của thương nhân nước ngoài có thời hạn 05 năm nhưng không vượt quá thời hạn còn lại của Giấy đăng ký kinh doanh. Ngoài ra là các giấy tờ tương đương khác của thương nhân nước ngoài vẫn còn hiệu lực.

  1. Dịch vụ tư vấn thành lập chi nhánh của Bravolaw bao gồm:

THÀNH LẬP CHI NHÁNH CỦA THƯƠNG NHÂN NƯỚC NGOÀI

Trên đây là thủ tục thành lập chi nhánh nước ngoài của Bravolaw. Mọi thắc mắc cần hỗ trợ hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để dược cung cấp các dịch vụ chuyên nghiệp và hoàn hảo nhất!

Exit mobile version