THÀNH LẬP CHI NHÁNH CỦA THƯƠNG NHÂN NƯỚC NGOÀI

THÀNH LẬP CHI NHÁNH CỦA THƯƠNG NHÂN NƯỚC NGOÀI
THÀNH LẬP CHI NHÁNH CỦA THƯƠNG NHÂN NƯỚC NGOÀI

Chi nhánh của một doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam là đơn vị phụ thuộc của thương nhân nước ngoài, được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam để giao kết hợp đồng tại Việt Nam và thực hiện các hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động thương mại phù hợp với giấy phép thành lập.

Thủ tục thành lập chi nhánh Việt Nam đối với thương nhân nước ngoài bao gồm:

 1. Điều kiện để thương nhân nước ngoài được cấp giấy phép thành lập chi nhánh tại Việt Nam:

 • Thương nhân phải được pháp luật nước nơi thương nhân đó thành lập hoặc đăng ký kinh doanh công nhận hợp pháp;
 • Đã hoạt động trên 1 năm, kể từ khi thành lập hoặc đăng ký kinh doanh hợp pháp.
 • Giấy phép thành lập Chi nhánh tại Việt Nam của thương nhân nước ngoài có thời hạn 05 năm nhưng không vượt quá thời hạn còn lại của Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân nước ngoài trong trường hợp pháp luật nước ngoài có quy định thời hạn Giấy đăng ký kinh doanh của thương nhân nước ngoài.
 1. Điều kiện chung về hồ sơ cấp Giấy phép thành lập chi nhánh nước ngoài

Các giấy tờ do cơ quan nước ngoài có thẩm quyền cấp hay xác nhận phải được hợp pháp hoá lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt Nam và dịch ra tiếng Việt; bản dịch, bản sao phải được công chứng theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Bản sao các giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền Việt Nam cấp hay xác nhận phải được công chứng theo quy định của pháp luật Việt Nam.

 1. Hồ sơ  thành lập chi nhánh của thương nhân nước ngoài bao gồm:

 • Đơn đề nghị cấp Giấy phép thành lập chi nhánh do đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài ký;
 • Bản sao về Điều lệ hoạt động của chi nhánh, trong đó quy định rõ phạm vi ủy quyền cho người đứng đầu chi nhánh;
 • Bản sao Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân nước ngoài (trong trường hợp Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương có quy định thời hạn hoạt động của thương nhân nước ngoài thì thời hạn đó phải còn ít nhất là 03 năm);
 • Báo cáo tài chính có kiểm toán hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương chứng minh sự tồn tại và các hoạt động thực sự của thương nhân nước ngoài trong năm tài chính gần nhất;
 1. Thời hạn Giấy phép thành lập chi nhánh

Giấy phép thành lập Chi nhánh của thương nhân nước ngoài có thời hạn 05 năm nhưng không vượt quá thời hạn còn lại của Giấy đăng ký kinh doanh. Ngoài ra là các giấy tờ tương đương khác của thương nhân nước ngoài vẫn còn hiệu lực.

 1. Dịch vụ tư vấn thành lập chi nhánh của Bravolaw bao gồm:

 • Bravolaw sẽ tư vấn, cung cấp cho khách hàng các quy định pháp luật liên quan đến việc thành lập Chi nhánh;
 • Soạn thảo và cung cấp các tài liệu cần thiết để trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 • Bravolaw sẽ thay mặt khách hàng theo ủy quyền nộp hồ sơ tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền; theo dõi, gặp gỡ và tư vấn các giải trình cần thiết cho khách hàng theo yêu cầu của cơ quan nhà nước;
 • Thay mặt theo ủy quyền nhận Con dấu của Chi nhánh;
THÀNH LẬP CHI NHÁNH CỦA THƯƠNG NHÂN NƯỚC NGOÀI
THÀNH LẬP CHI NHÁNH CỦA THƯƠNG NHÂN NƯỚC NGOÀI

Trên đây là thủ tục thành lập chi nhánh nước ngoài của Bravolaw. Mọi thắc mắc cần hỗ trợ hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để dược cung cấp các dịch vụ chuyên nghiệp và hoàn hảo nhất!

BÌNH LUẬN