Muốn cấp lại đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể?

HỘ KINH DOANH CÁ THỂ
HỘ KINH DOANH CÁ THỂ

Hỏi: Năm 2016 tôi có thực hiện thủ tục đăng ký Hộ kinh doanh cá thể và được cấp giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh. Nhưng do lưu trữ giấy tờ không cẩn thận và không để ý đến lên đã làm thất lạc. Vậy cho tôi hỏi nếu cần cấp lại, làm lại Đăng ký kinh doanh Hộ kinh doanh cá thể tôi cần làm gì?

HỘ KINH DOANH CÁ THỂ
HỘ KINH DOANH CÁ THỂ

Trả lời:

Theo Luật doanh nghiệp 2014 và Nghị định 78/2015 có quy định về các trường hợp cần cấp lại Đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể như sau:

  1. Trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh bị mất, cháy, rách, nát hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác, hộ kinh doanh có thể gửi Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh đến cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho hộ kinh doanh.

Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nhận Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh và xem xét cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

  1. Trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh được cấp không đúng hồ sơ, trình tự, thủ tục theo quy định, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện gửi thông báo yêu cầu hộ kinh doanh hoàn chỉnh và nộp hồ sơ hợp lệ theo quy định trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày gửi thông báo để được xem xét cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh. Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện thực hiện cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ của hộ kinh doanh.
  2. Trường hợp hộ kinh doanh được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh mới thì Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh của các lần trước đó không còn hiệu lực.

Trên đây là toàn bộ thông tin liên quan đến cấp lại Đăng ký kinh doanh Hộ kinh doanh cá thể . Quý khách cần tư vấn thêm vui lòng liên hệ:

Luật Khánh Phong

Hotline 1906296

BÌNH LUẬN