Hồ sơ thủ tục thay đổi người Đại Diện pháp luật công ty

THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN CÔNG TY
THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN CÔNG TY

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Trong mỗi loại hình công ty, Đại diện Pháp Luật có những chức danh khác nhau như:Giám đốc/Tổng Giám đốc;Chủ tịch Hội đồng quản trị – đối với Công ty Cổ phần;Chủ tịch Hội đồng thành viên – đối với Công ty TNHH hai thành viên trở lên;Chủ tịch công ty – đối với Công ty TNHH một thành viên 

Đại diện pháp luật doanh nghiệp là vị trí quan trọng và ổn định nhất. Tuy nhiên,vì nhiều lí do người đại diện pháp luật doanh nghiệp có thể bị thay đổi. Khi thay  đổi người đại diện pháp luật, Doanh nghiệp phải làm thủ tục đăng ký thay đổi với cơ quan Đăng ký doanh nghiệp địa phương. Thủ tục này khá rờm rà và mất thời gian. Sau đây chúng tôi xin tư vấn trình tự thủ tục thay đổi người đại diện pháp luật nhằm giúp khách hàng thực hiện nhanh chóng và chính xác nhất:

Thay đổi người đại diện pháp luật công ty
Thay đổi người đại diện pháp luật công ty

Hồ sơ thay đổi người đại diện pháp luật doanh nghiệp

Đại diện pháp luật Công ty TNHH một thành viên

 • Thông báo thay đổi đại diện pháp luật doanh nghiệp;
 • Quyết định của chủ sở hữu về việc thay đổi đại diện pháp luật doanh nghiệp;
 • Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực của đại diện pháp luật mới: Thẻ căn cước công dân, giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu;
 • Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ;
 • Giấy ủy quyền + CMND bản photo của người đi nộp hồ sơ.

Người đại diện Công ty TNHH hai thành viên trở lên

 • Thông báo thay đổi đại diện pháp luật doanh nghiệp
 • Quyết định của Hội đồng thành viên  về việc thay đổi đại diện pháp luật doanh nghiệp
 • Biên bản họp Hội đồng thành viên về việc thay đổi đại diện pháp luật doanh nghiệp
 • Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực của đại diện pháp luật mới: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu;
 • Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ;
 • Giấy ủy quyền + CMND bản photo của người đi nộp hồ sơ.

Đại diện Công ty Cổ phần

 • Thông báo thay đổi đại diện pháp luật doanh nghiệp
 • Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họpcủa Đại hội đồng cổđông đối với công ty cổ phần về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật trong trường hợp việc thay đổi người đại diện theo pháp luật làm thay đổi nội dung Điều lệ công ty;

Hoặc

Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họpcủa Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần trong trường hợp việc thay đổi người đại diện theo pháp luật không làm thay đổi nội dung của Điều lệ công ty;

 • Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực của đại diện pháp luật mới: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu;
 • Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ;
 • Giấy ủy quyền + CMND bản photo của người đi nộp hồ sơ.

Thủ tục thay đổi người đại diện pháp luật công ty:

Nộp 01 bộ hồ sơ thông báo thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh tại phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Thời hạn giải quyết hồ sơ thủ tục thay đổi người đại diện pháp luật: 03 ngày làm việc

Những điều cần lưu ý khi thay đổi Người đại diện pháp luật

 • Người đại diện pháp luật mới phải đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định pháp luật và không thuộc diện KHÔNG được quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam theo quy định Luật Doanh nghiệp 2014;
 • Theo quy định Luật doanh nghiệp 2014 Cho phép Công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật. Điều lệ công ty quy định cụ thể số lượng, chức danh quản lý và quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Vì vậy, doanh nghiệp có thể đăng ký bổ sung thêm người đại diện pháp luật theo thủ tục thay đổi đại diện pháp luật như trên;
 • Chủ tịch Hội Đồng Thành viên/ Chủ tịch công ty/ Tổng Giám đốc/ Giám đốc Công ty TNHH một thành viên đều có thể làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị/ Chủ tịch Hội Đồng Thành viên/ Chủ tịch công ty/ Tổng Giám đốc/ Giám đốc tại bất kỳ công ty nào, trừ trường hợp làm Tổng Giám đốc/ Giám đốc công ty nhà nước;
 • Chủ tịch Hội Đồng Thành viên/ Tổng Giám đốc/ Giám đốc Công Ty TNHH hai thành viên trở lên đều có thể làm CHủ tịch Hội đồng Quản trị/ Chủ tịch Hội Đồng Thành viên/ Chủ tịch công ty/ Tổng Giám đốc/ Giám đốc tại bất kỳ công ty nào khác trừ trường hợp làm Tổng Giám đốc/ Giám đốc công ty nhà nước;
 • Chủ tịch Hội đồng Quản trị/Tổng Giám đốc/ Giám đốc Công Ty Cổ Phần có thể làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị/Chủ tich Hội đồng Thành viên/ Chủ tịch công ty/ Tổng Giám đốc/ Giám đốc tại bất kỳ công ty nào khác trừ trường hợp làm Tổng Giám đốc/ Giám đốc công ty nhà nước;
 • Khi thay đổi người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp cần lưu ý việc đăng ký thông tin chủ tài khoản tại ngân hàng;
 • Đối với công ty có giấy phép sau thành lập nhưgiấy phép kinh doanh lữ hành, giấy phép kinh doanh dịch vụ vận tải, giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng cháy chữa cháy, an ninh trật tự phải thực hiện thủ tục thay đổi các giấy phép này vì trên giấy phép có thông tin về người đại diện theo pháp luật cũ;
 • Khi thay đổi người đại diện theo pháp luật có gắn liền với việc chuyển nhượng vốn cho người đại diện theo pháp luật mới cần lưu ý thủ tục kê khai thuế thu nhập cá nhân của người chuyển nhượng.

HỒ SƠ THỦ TỤC THAY ĐỔI GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Một công ty có thể có nhiều chức vụ Giám đốc theo chức năng, nhiệm vụ. Giám đốc có thể là chủ sở hữu công ty, thành viên, cổ đông công ty, và cũng có thể chỉ là người lao động trong công ty. Việc thay đổi Giám đốc là chuyện thường xảy ra. Thay đổi Giám đốc sẽ có 2 trường hợp xảy ra:

 • Nếu Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của công ty thì công ty cần phải thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật tại cơ quan Đăng ký kinh doanh.

Hồ sơ, thủ tục thay đổi người đại diện pháp luật theo loại hình công ty như đã trình bày ở trên.

 • Nếu Giám đốc không phải là người đại diện theo pháp luật của công ty thì việc thay đổi người giữ chức vụ giám đốc chỉ là hoạt động nội bộ, công ty không phải thực hiện thủ tục thông báo tại cơ quan nhà nước.

Trên đây là tư vấn của chúng tôi nhằm hỗ trợ khách hàng thực hiện việc thay đổi đại diện pháp luật doanh nghiệp. Ngoài ra chúng tôi còn có các dịch vụ thay đổi đại diện pháp luật doanh nghiệp giúp khách hàng tiết kiệm thời gian, chi phí và nhanh chóng, chính xác nhất.

Dịch vụ của Luật Khánh Phong về thay đổi đại diện pháp luật doanh nghiệp:

 • Tư vấn những quy định của pháp luật về về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật;
 • Tư vấn điều kiện đối với người đại diện theo pháp luật của công ty;
 • Soạn thảo hồ sơ thay đổi thay đổi người đại diện theo pháp luật cho công ty;
 • Thay mặt khách hàng thực hiện toàn bộ thủ tục với cơ quan nhà nước thực hiện thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật cho công ty tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 • Tư vấn cho doanh nghiệp thực hiện các thủ tục sau khi thay đổi người đại diện theo pháp luật cho công ty như thông báo với ngân hàng, đối tác, các cơ quan quản lý liên quan khác.
 • …………………….

Giá thực hiện dịch vụ thay đổi người đại diện pháp luật hoặc giám đốc công ty Luật Khánh Phong sẽ tư vấn cho khách hàng với chi phí thấp nhất. Chúng tôi sẽ thực hiện trọn gói chi phí cho khách hàng bao gồm cả phí nhà nước và phí dịch vụ.

Nếu có bất kỳ khó khăn, vướng mắc về các vấn đề liên quan đến thay đổi người đại diện pháp luật công ty hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn, giải đáp miễn phí.

Tổng đài tư vấn luật
Tổng đài tư vấn luật

Luật Khánh Phong:

Hotline: 19006296

BÌNH LUẬN