Luật Khánh Phong

Dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh công ty, doanh nghiệp

THAY ĐỔI ĐĂNG KÝ KINH DOANH CÔNG TY NHANH NHẤT- LUẬT KHÁNH PHONG

THAY ĐỔI ĐĂNG KÝ KINH DOANH CÔNG TY NHANH NHẤT- LUẬT KHÁNH PHONG

Dịch vụ tư vấn thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh doanh nghiệp

Trong quá trình hoạt động vấn đề thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp  diễn ra khá  phổ biến, tuy nhiên đối với mỗi một nội dung thay đổi khác nhau thì doanh nghiệp cần lưu ý các quy định của pháp luật để quá trình thực hiện đúng trình tự và hạn chế rủi ro pháp lý liên quan. Luật Khánh Phong với những chuyên viên pháp lý có kinh nghiệm về lĩnh vực doanh nghiệp sẽ hướng dẫn cụ thể về các trường hợp thay đổi đăng ký kinh doanh để Quý khách hàng nắm rõ vấn đề này.

Các trường hợp thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp bao gồm:

Dịch vụ thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của chúng tôi bao gồm:

Hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh côn ty bao gồm:

Tùy theo nội dung cụ thể, Quý khách hàng chuẩn bị các tài liệu để thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, thông thường hồ sơ bao gồm như sau:

– Người đại diện theo pháp luật của công ty phải thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có thay đổi.

– Cơ quan đăng ký kinh doanh xem xét tính hợp lệ của hồ sơ và thực hiện thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo.

Trường hợp từ chối bổ sung vào hồ sơ đăng ký doanh nghiệp thì thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp biết. Thông báo phải nêu rõ lý do; các yêu cầu sửa đổi, bổ sung (nếu có).

Lưu ý:

Việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo quyết định của Tòa án hoặc Trọng tài thực hiện theo trình tự, thủ tục sau đây:

– Người đề nghị thay đổi đăng ký doanh nghiệp gửi Thông báo đăng ký thay đổi đến Cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày bản án hoặc quyết định có hiệu lực thi hành. Kèm theo thông báo, phải có bản sao bản án hoặc quyết định đã có hiệu lực thi hành.

– Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo Cơ quan đăng ký kinh doanh xem xét và thực hiện thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo nội dung bản án hoặc quyết định đã có hiệu lực thi hành.

– Trường hợp từ chối bổ sung, sửa đổi thông tin theo nội dung thông báo thay đổi đăng ký doanh nghiệp thì thông báo bằng văn bản cho người đề nghị đăng ký thay đổi biết.

Quý khách có nhu cầu cần tư vấn thêm về Dịch vụ tư vấn hồ sơ thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh công ty vui lòng liên hệ:

Tổng đài tư vấn luật- 19006296

Luật Khánh Phong

Hotline: 19006296

Exit mobile version