Luật Khánh Phong

Hồ sơ, thủ tục công bố đủ điều kiện tư vấn về kỹ thuật trang thiết bị y tế

Để thực hiện dịch vụ tư vấn về kỹ thuật trang thiết bị y tế cần phải thực hiện thủ tục công bố đủ điều kiện tư vấn về kỹ thuật trang thiết bị y tế thì mới hoạt động hợp pháp. Sau đây Luật Khánh Phong xin được chia sẻ quy định về hồ sơ, thủ tục công bố đủ điều kiện tư vấn về kỹ thuật trang thiết bị y tế tới quý khách hàng:

Căn cứ pháp lý: Nghị định 36/2016/NĐ-CP về quản lý trang thiết bị y tế

Hồ sơ, thủ tục công bố đủ điều kiện tư vấn về kỹ thuật trang thiết bị y tế

Bài viết mới:

Điều kiện thực hiện dịch vụ tư vấn về kỹ thuật trang thiết bị y tế

– Có trình độ từ đại học chuyên ngành kỹ thuật hoặc chuyên ngành y, dược trở lên;

– Có thời gian công tác trực tiếp về kỹ thuật trang thiết bị y tế tại cơ sở trang thiết bị y tế từ 05 năm trở lên;

– Đã được cơ sở đào tạo kiểm tra và công nhận đủ khả năng tư vấn về kỹ thuật trang thiết bị y tế theo chương trình đào tạo do Bộ Y tế ban hành.

 

Hồ sơ, thủ tục công bố đủ điều kiện tư vấn về kỹ thuật trang thiết bị y tế

Hồ sơ công bố đủ điều kiện tư vấn về kỹ thuật trang thiết bị y tế gồm:

– Văn bản đề nghị công bố đủ điều kiện tư vấn theo mẫu số 09 quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 36/2016/NĐ-CP;

– Bản sao có chứng thực văn bằng, chứng chỉ theo quy định tại điểm a và điểm c khoản 2 Điều 47 Nghị định 36/2016/NĐ-CP;

– Bản xác nhận thời gian công tác theo mẫu quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định 36/2016/NĐ-CP.

Thủ tục công bố đủ điều kiện tư vấn về kỹ thuật trang thiết bị y tế:

– Trước khi thực hiện tư vấn về kỹ thuật trang thiết bị y tế, người đề nghị công bố đủ điều kiện tư vấn về kỹ thuật trang thiết bị y tế có trách nhiệm gửi hồ sơ quy định tại khoản 1 Điều 48 Nghị định 36/2016/NĐ-CP đến Bộ Y tế;

– Khi nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Bộ Y tế cấp cho người thực hiện việc công bố Phiếu tiếp nhận hồ sơ theo mẫu số 07 quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định 36/2016/NĐ-CP;

– Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ, Bộ Y tế có trách nhiệm công khai trên cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế các thông tin sau: Tên, địa chỉ, số điện thoại liên hệ của người tư vấn; phạm vi tư vấn về kỹ thuật trang thiết bị y tế và hồ sơ công bố đủ điều kiện tư vấn kỹ thuật trang thiết bị y tế.

Trong quá trình hoạt động, người tư vấn phải thực hiện lại thủ tục công bố đủ điều kiện tư vấn nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố trước đó.

Tìm hiểu thêm bài viết Các chỉ tiêu kiểm nghiệm thực phẩm cần quan tâm

Trên đây là những thông tin về hồ sơ, thủ tục công bố đủ điều kiện tư vấn về kỹ thuật trang thiết bị y tế. Để tránh các rủi ro pháp lý vui lòng liên hệ với Luật Khánh Phong qua Hotline: 1900.6296 – đơn vị cung cấp dịch vụ xin giấy phép chuyên nghiệp nhất.

Exit mobile version