Dịch vụ tư vấn chứng chỉ ISO 9001-2015, HACCP, 22000, 14001

Dịch vụ tư vấn ISO 9001: 2015
Dịch vụ tư vấn ISO 9001: 2015

Hiện nay, Chất lượng sản phẩm luôn được quan tâm hàng đầu, các nhà sản xuất kinh doanh cũng hướng đến sản xuất các sản phẩm chất lượng cao nhất mang đến cho khách hàng. Để đạt được những mục tiêu đó. Các doanh nghiệp đang dần áp dụng các Hệ thống quản lý chất lượng vào quản lý sản xuất và kinh doanh. Các loại chứng chỉ ISO phổ biến như:

Dịch vụ tư vấn ISO 9001: 2015
Dịch vụ tư vấn ISO 9001: 2015

ISO 9001-2015 :  (cách gọi tắt của ISO 9001:2015 – phiên bản mới nhất của tiêu chuẩn ISO 9001) là một tiêu chuẩn về Hệ thống quản lý chất lượng do Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tếphát triển và ban hành vào ngày 24 tháng 9 năm 2015 [1]. Tiêu chuẩn này có tên đầy đủ là ISO 9001:2015 – Hệ thống quản lý chất lượng – Các yêu cầu. ISO 9001 đưa ra các yêu cầu được sử dụng như một khuôn khổ cho một Hệ thống quản lý chất lượng. Tiêu chuẩn này cũng được sử dụng cho việc đánh giá chứng nhận phù hợp với Hệ thống quản lý chất lượng của một tổ chức.

HACCP CODE 2003: 

HACCP (viết tắt của Hazard Analysis and Critical Control Points, được dịch ra tiếng Việt là Phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn), là những nguyên tắc được sử dụng trong việc thiết lập hệ thống quản lý an toàn thực phẩm. HACCP được nhiều nước trên thế giới quy định bắt buộc áp dụng trong quá trình sản xuất, chế biến thực phẩm. Uỷ ban Tiêu chuẩn Thực phẩm quốc tế (CODEX) cũng khuyến cáo việc nên áp dụng HACCP kết hợp với việc duy trì điều kiện sản xuất (GMP) để nâng cao hiệu quả của việc đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm. HACCP được giới thiệu trong tiêu chuẩn của CODEX mang số hiệu CAC/RCP 1-1969, Rev.4-2003, và tiêu chuẩn quốc gia của Việt Nam tương đương là TCVN 5603:2008.

ISO 22000:2005 là tiêu chuẩn do Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) xây dựng tập trung vào an toàn thực phẩm. Tiêu chuẩn này có liên hệ với tiêu chuẩn ISO 9000. Tên đầy đủ là ISO 22000 Food safety management systems – Requirements for any organization in the food chain (Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm – Yêu cầu đối với các tổ chức trong chuỗi thực phẩm).

ISO 14001:2015:

ISO 14001 tạo ra tiêu chuẩn cho hệ thống quản lý môi trường (EMS). Nó không yêu cầu nhà nước cho thực hiện về môi trường, nhưng đầu ra là khung cho công ty hoặc tổ chức có thể theo dõi việc thực hiện EMS. Nó có thể được sử dụng bởi bất kỳ tổ chức nào muốn cải thiện nguồn lực hiệu quả, giảm chất thải, cắt giảm chi phí. Sử dụng ISO 14001 có thể cung cấp hệ thống quản lý công ty, nhân viên cũng như là các bên liên quan bên ngoài rằng tác động môi trường được đo lường và cải thiện [4]. ISO 14001 cũng có thể được tích hợp với chức năng quản lý khác và hỗ trợ các công ty trong việc đáp ứng các mục tiêu về môi trường và kinh tế của họ.

ISO 14001, như với tiêu chuẩn ISO 14000 khác, là tự nguyện (IISD 2010), với mục đích chính là hỗ trợ các công ty việc cải thiện liên tục môi trường của họ, trong khi tuân thủ bất kỳ luật áp dụng. Các tổ chức chiệu trách nhiệm thiết lập mục tiêu và phương pháp thực hiện, với tiêu chuẩn hỗ trợ họ trong mục đích gặp gỡ và trong việc hiệu chỉnh và đo lường (IISD 2010).

Tiêu chuẩn có thể áp dụng cho các cấp khác trong công ty, từ cấp tổ chức xuống cấp sản xuất và dịch vụ (RMIT University). Thay vì tập trung vào các biện pháp và mục tiêu của hoạt động môi trường chính xác, những điểm nổi bật tiêu chuẩn mà một tổ chức cần là làm gì để đạt được mục tiêu (IISD 2010).

ISO 14001 được biết đến như là hệ thống tiêu chuẩn quản lý chung, có nghĩa là nó có lợi cho bất cứ tổ chức nào dùng để cải thiện và quản lý nguồn lực hiệu quả hơn. Nó bao gồm:

  1. Cho các công ty đa quốc gia lớn
  2. Công ty có rủi ro cao cho đến các tổ chức dịch vụ có rủi ro thấp
  3. Sản xuất, quy trình, và các dịch vụ ngành công nghiệp, bao gồm cả chính quyền địa phương
  4. Tất cả các ngành công nghiệp bao gồm cả công cộng và tư nhân
  5. Các tổ chức sản xuất thiết bị và các nhà cung cấp của họ.

Tất cả các tiêu chuẩn được đánh giá định kỳ bởi ISO để đảm bảo họ vẫn đáp ứng yêu cầu thị trường. Phiên bản hiện tại ISO 14001: 2004 là xem xét lần cuối trong năm 2012. Ủy ban ISO cuối cùng quyết định việc sửa đổi là cần thiết. Phiên bản mới được dự kiến vào cuối năm 2015. Sau khi chỉnh sửa đã được công bố, các tổ chức chứng nhận được một giai đoạn chuyển tiếp ba năm để điều chỉnh hệ thống quản lý môi trường của họ với phiên bản mới của tiêu chuẩn. Các phiên bản mới của ISO 14001 là sẽ tập trung vào việc cải thiện hiệu suất môi trường chứ không phải là để cải thiện hệ thống quản lý bản thân.[5]

Trên đây là các loại chứng chỉ ISO phổ biến hiện nay, Bạn cần tư vấn thực hiện cấp chứng chỉ ISO nhanh nhất vui lòng liên hệ ngay Luật Khánh Phong để được chi phí tốt nhât.

Luật Khánh Phong

Tư vấn: 091 979 1169

BÌNH LUẬN