Luật Khánh Phong

Dịch vụ tư vấn cấp chứng nhận ISO 14001-2015

Dịch vụ tư vấn cấp chứng nhận ISO 14001-2015

ISO 14001 là bộ tiêu chuẩn quốc tế về Hệ thống quản lý môi trường do Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (ISO) ban hành, được chấp nhận và có giá trị trên phạm vi toàn cầu. Việc áp dụng và được chứng nhận theo ISO 14001 đối với một doanh nghiệp đảm bảo đơn vị đó có hệ thống quản lý tốt về Môi trường và có khả năng tuân thủ các yêu cầu pháp luật và yêu cầu liên quan khác về môi trường, giảm thiểu phát thải và ngăn ngừa ô nhiễm.

ISO 14001 là gì?

Những lợi ích khi áp dụng tiêu chuẩn ISO 14001:2015

Xem thêm :
Dịch vụ cấp chứng nhận ISO 45001:2018 – Chứng nhận ISO An Toàn Sức Khỏe;
Hồ sơ xin cấp ISO 9001-2015 Hệ thống quản lý chất lượng;
Dịch vụ gia hạn cấp lại chứng nhận ISO 9001,22000,14001 và nâng cấp phiên bản;
DỊCH VỤ XIN GIẤY CHỨNG NHẬN ISO 22000 VÀ HACCP

Quy trình chứng nhận ISO 14001:2015 của Luật khánh phong:

  1. Khảo sát đánh giá và xác định ban đầu;
  2. Đăng ký chứng nhận;
  3. Xem xét trước đánh giá;
  4. Đánh giá sơ bộ (đánh giá giai đoạn 1);
  5. Đánh giá chính thức (đánh giá giai đoạn 2);
  6. Thẩm xét sau chứng nhận: Hội đồng thẩm xét xem xét các hồ sơ chứng nhận;
  7. Cấp giấy chứng nhận;
Dịch vụ tư vấn cấp chứng nhận ISO 14001-2015

Thời gian thực hiện:

Tư vấn và áp dụng ISO 14001: từ 60 – 90 ngày

Chứng nhận ISO 14001: từ 15 – 30 ngày

Mỗi chứng nhận ISO 14001 có hiệu lực trong vòng 3 năm, trong thời hạn 3 năm của hiệu lực có 2 lần đánh giá giám sát.

Quý khách có nhu cầu cần tư vấn về chi phí, giá dịch vụ Xin giấy phép chứng nhận ISO 14001 .

Vui lòng liên hệ: Luật  khánh phong

Hotline : 1900 6296

Exit mobile version