Dịch vụ thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện công ty nhanh nhất

CHUYỂN ĐỔI LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP
CHUYỂN ĐỔI LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP

Luật Khánh Phong cung cấp dịch vụ thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện nhanh nhất cho các đơn vị tại Hà Nội , Hồ Chí Minh và cá tỉnh lân cận khác. Thành lập chi nhanh hoặc văn phòng đại diện giúp doanh nghiệp tuân thủ đúng quy định pháp luật sau khi mở rộng kinh doanh.

Đối với chi nhánh có thể hoạt động độc lập, có mã số thuế riêng và có thể đóng thuế kê khai độc lập.

Văn phòng Đại diện hoạt động theo trụ sở chính công ty và không thể độc lập hạch toán.

THỦ TỤC THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP KINH DOANH
THỦ TỤC THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP KINH DOANH

Hồ sơ thủ tục thành lập chi nhánh, Văn phòng đại diện như sau:

1 Doanh nghiệp có quyền lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở trong nước và nước ngoài. Doanh nghiệp có thể đặt một hoặc nhiều chi nhánh, văn phòng đại diện tại một địa phương theo địa giới hành chính.

  1. Trường hợp lập chi nhánh, văn phòng đại diệntrongnước, doanh nghiệp gửi hồ sơ đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện đến Cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền nơi doanh nghiệp đặt chi nhánh, văn phòng đại diện. Hồ sơ bao gồm:
  2. a) Thông báo lập chi nhánh, văn phòng đại diện;
  3. b) Bản saoquyết địnhthành lập và bản sao biên bản họp về việc thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp; bản sao Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện.
  4. Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh,vănphòng đại diện trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ; nếu từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện thì thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp biết. Thông báo phải nêu rõ lý do; các yêu cầu sửa đổi, bổ sung (nếu có).
  5. Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện phải gửi thông tin cho Cơ quan đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính và gửi thông tin đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện cho cơ quan thuế, cơ quan thống kê trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện; định kỳ gửi thông tin đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác cùng cấp,Ủy bannhân dân cấp huyện nơi đặt chi nhánh, văn phòng đại diện.
  6. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chịu trách nhiệm đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có thay đổi.

Quý khách cần biết thêm thông tin về thành lập chi nhánh văn phòng đại diện vui lòng liên hệ:

Luật Khánh Phong

Hotline: 1900 6296 

BÌNH LUẬN