Dịch vụ công bố thực phẩm chức năng theo GMP mới nhất

Thực hành sản xuất tốt (GMP) thực phẩm bảo vệ sức khỏe
Thực hành sản xuất tốt (GMP) thực phẩm bảo vệ sức khỏe

Hiện nay nhằm quản lý chất lượng cũng như các tiêu chuẩn về sản xuất thực phẩm chức năng. Cơ quản quản lý nhà nước đã ban hành nghị định 15/2018 quy định từ ngày 1/7/2019 các doanh nghiệp sản xuất thực phẩm chức năng khi làm công bố sản phẩm cần làm đạt GMP ( Thực hành sản xuất tốt).

tư vấn thủ tục công bố thực phẩm chức năng
tư vấn thủ tục công bố thực phẩm chức năng

Dịch vụ công bố thực phẩm chức năng sản xuất trong nước áp dung GMP

  1. a) Bản công bố sản phẩm được quy định tại Mẫu số 02 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này;
  2. b) Phiếu kết quả kiểm nghiệm an toàn thực phẩm của sản phẩm trong thời hạn 12 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ được cấp bởi phòng kiểm nghiệm được chỉ định hoặc phòng kiểm nghiệm được công nhận phù hợp ISO 17025 gồm các chỉ tiêu an toàn do Bộ Y tế ban hành theo nguyên tắc quản lý rủi ro phù hợp với quy định của quốc tế hoặc các chỉ tiêu an toàn theo các quy chuẩn, tiêu chuẩn tương ứng do tổ chức, cá nhân công bố trong trường hợp chưa có quy định của Bộ Y tế (bản chính hoặc bản sao chứng thực);
  3. c) Bằng chứng khoa học chứng minh công dụng của sản phẩm hoặc của thành phần tạo nên công dụng đã công bố (bản chính hoặc bản sao có xác nhận của tổ chức, cá nhân). Khi sử dụng bằng chứng khoa học về công dụng thành phần của sản phẩm để làm công dụng cho sản phẩm thì liều sử dụng hàng ngày của sản phẩm tối thiểu phải lớn hơn hoặc bằng 15% lượng sử dụng thành phần đó đã nêu trong tài liệu;
  4. d) Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong trường hợp cơ sở thuộc đối tượng phải cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định (bản sao có xác nhận của tổ chức, cá nhân);

đ) Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đạt yêu cầu Thực hành sản xuất tốt (GMP) trong trường hợp sản phẩm sản xuất trong nước là thực phẩm bảo vệ sức khỏe áp dụng từ ngày 01 tháng 7 năm 2019 (bản sao có xác nhận của tổ chức, cá nhân).

  1. Các tài liệu trong hồ sơ đăng ký bản công bố sản phẩm phải được thể hiện bằng tiếng Việt; trường hợp có tài liệu bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch sang tiếng Việt và được công chứng. Tài liệu phải còn hiệu lực tại thời điểm nộp hồ sơ đăng ký bản công bố sản phẩm.

Trên đây là toàn bộ thông tin liên quan đến công bố sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm chức năng sản xuất trong nước theo GMP. Quý khách có nhu cầu cần tư vấn thêm vui lòng liên hệ:

Luật Khánh Phong

Hotline: 19006296

BÌNH LUẬN