Công bố thực phẩm chức năng nhập khẩu, nhận hồ sơ khó

Công bố chất lượng thực phẩm chức năng
Công bố chất lượng thực phẩm chức năng

Thực phẩm chức năng nhập khẩu khi muốn lưu hành tại Việt Nam thì cần đăng ký số công bố thực phẩm chức năng, với hồ sơ thủ tục được quy định tại Nghị định 15/2018 quy định một số điều về an toàn thực phẩm. Tại thị trường Việt Nam hiện nay lưu hành chủ yếu các sản phẩm thực phẩm chức năng nhập khẩu từ Nhật, Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Úc, Hàn…

Các hồ sơ giấy tờ doanh nghiệp cần chuẩn bị để công bố lưu hành sản phẩm thực phẩm chức năng nhập khẩu bao gồm:

-Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Việt Nam có ngành nghề kinh doanh thực phẩm chức năng

– Bản công bố sản phẩm được quy định tại Mẫu số 02 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 15/2018;

-Giấy chứng nhận lưu hành tự do (Certificate of Free Sale) hoặc Giấy chứng nhận xuất khẩu (Certificate of Exportation) hoặc Giấy chứng nhận y tế (Health Certificate) của cơ quan có thẩm quyền của nước xuất xứ/xuất khẩu cấp có nội dung bảo đảm an toàn cho người sử dụng hoặc được bán tự do tại thị trường của nước sản xuất/xuất khẩu (hợp pháp hóa lãnh sự);

-Phiếu kết quả kiểm nghiệm an toàn thực phẩm của sản phẩm trong thời hạn 12 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ được cấp bởi phòng kiểm nghiệm được chỉ định hoặc phòng kiểm nghiệm được công nhận phù hợp ISO 17025 gồm các chỉ tiêu an toàn do Bộ Y tế ban hành theo nguyên tắc quản lý rủi ro phù hợp với quy định của quốc tế hoặc các chỉ tiêu an toàn theo các quy chuẩn, tiêu chuẩn tương ứng do tổ chức, cá nhân công bố trong trường hợp chưa có quy định của Bộ Y tế (bản chính hoặc bản sachứng thực);

– Bằng chứng khoa học chứng minh công dụng của sản phẩm hoặc của thành phần tạo nên công dụng đã công bố (bản chính hoặc bản sao có xác nhận của tổ chức, cá nhân). Khi sử dụng bằng chứng khoa học về công dụng thành phần của sản phẩm để làm công dụng cho sản phẩm thì liều sử dụng hàng ngày của sản phẩm tối thiểu phải lớn hơn hoặc bằng 15% lượng sử dụng thành phần đó đã nêu trong tài liệu;

– Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phm đạt yêu cầu Thực hành sản xuất tốt (GMP) hoặc chứng nhận tương đương trong trường hợp sản phẩm nhập khẩu là thực phẩm bảo vệ sức khỏe áp dụng từ ngày 01 tháng 7 năm 2019 (bản có xác nhận của tổ chức, cá nhân).

BAN XAC NHAN CONG BO TPCN
BAN XAC NHAN CONG BO TPCN

Dịch vụ công bố thực phẩm chức năng nhập khẩu tại Luật Khánh Phong

-Hỗ trợ tư vấn khách hàng chuẩn bị các giấy tờ thủ tục CFS, CA, CO của sản phẩm.

-Đánh giá mức độ phù hợp của hồ sơ với quy định pháp luật của Việt Nam

-Tư vấn ghi nhãn sản phẩm cho phù hợp với quy định

-Kiểm nghiệm mẫu sản phẩm với các chỉ tiêu phù hợp để tiến hành công bố

-Nộp hồ sơ và theo dõi xử lý bổ sung hồ sơ

Với thời gian nhanh, chi phí thấp Luật Khánh Phong xử lý các hồ sơ khó để khách hàng có thể công bố thực phẩm chức năng một cách nhanh nhất với chi phí thấp nhất.

Quý khách có nhu cầu cần tư vấn thêm về hồ sơ thủ tục và các vấn đề liên quan đến công bố thực phẩm chức năng nhập khẩu vui lòng liên hệ:

LUẬT KHÁNH PHONG

HOTLINE 19006296-0936690123

BÌNH LUẬN